Ionisatieproces zorgt voor schone, hygiënische lucht in AFAS Theater Leusden

Ionair zorgt als een ‘natuurlijke turbo’ voor frisse lucht in het AFAS Experience Center.

De luchtkanalen in onder andere de keukens, sportzalen, kantoren, auditoria en het theater zijn voorzien van hoogwaardige ionisatiesystemen waarmee de hoogst haalbare luchtkwaliteit wordt geborgd.

In de strijd tegen het coronavirus is hygiënische binnenlucht relevanter dan ooit. Ionisatie kan hierin van grote toegevoegde waarde zijn, meent Jeroen Posthumus van ionair Benelux. “Ionisatie is een natuurlijk proces waarbij luchtverontreinigingen zoals bacteriën, schimmels, pollen, virusdeeltjes, aerosolen, uitlaatgassen of fijnstoffen onder invloed van zon en wind gereduceerd worden. Op hooggelegen locaties zoals in de bergen, maar ook aan zee kan de natuurlijke concentratie van zuurstofionen oplopen tot wel 8.000 ionen per cm³. In de stad daarentegen varieert de dichtheid tussen de 20 en 200 ionen per cm³. Wanneer luchtbehandelingskasten deze buitenlucht aanzuigen, filteren en voorbehandelen, verdwijnt de ionisatiefase. Om dit te ondervangen, verrijken wij de aangezogen, verse buitenlucht vraaggestuurd met zuurstofionen, waardoor de lucht in het gebouw zijn natuurlijke, zelfreinigende eigenschappen terugkrijgt en luchtverontreinigingen rondom medewerkers en bezoekers doeltreffend worden afgebroken.”

Effectieve afbraak van organische stoffen en micro-organismen

Niet alleen mensen, maar ook processen en materialen scheiden continu stoffen uit die de binnenlucht kunnen verontreinigen, benadrukt Posthumus. “De positieve en negatieve zuurstofionen die wij aan de ruimtes toevoegen, gaan hiermee de strijd aan met als resultaat tot 50% minder vluchtige organische stoffen (VOS), geuren en fijnstoffen en tot 90% minder micro-organismen dan zonder ionisatie. Hierdoor worden klachten zoals hoofdpijn, een droge keel, droge ogen en vermoeidheid tot een minimum beperkt en kunnen mensen zich beter concentreren. Een zuiver binnenklimaat draagt zo bij aan een lager ziekteverzuim, een beter welbevinden en een hogere productiviteit.”

24/7 schone en hygiënische lucht

Het ionisatieproces vindt direct na de luchtbehandelingskasten en in de luchtkanalen plaats, vertelt Posthumus. “Speciale sensoren meten 24/7 de luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes. En ook de kwaliteit van de aangezogen buitenlucht en afgeblazen binnenlucht wordt actief gemonitord. Op basis van de meetresultaten kunnen we per 2 seconden de ionisatiestrategie voor het betreffende bouwdeel aanpassen, waarmee medewerkers en bezoekers altijd zijn verzekerd van schone, hygiënische lucht.”

Bekijk de video
Publicatie datum: 9 april 2021 11:52