Algemene voorwaarden


Wat leuk dat je naar het AFAS Theater komt. Wij begrijpen dat je wilt weten wat je van ons kunt verwachten. Daarom hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld. Wij willen graag zo transparant mogelijk zijn en houden het graag eenvoudig. Juridische artikelen en de uitzonderingen ga je hier niet vinden. Iedereen moet deze voorwaarden kunnen begrijpen. Binnen de algemene voorwaarden vind je de bezoekersvoorwaarden en de voorwaarden voor zakelijke evenementen.

Alvast veel plezier in het AFAS Theater!

Bezoekersvoorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (direct of indirect) tussen het Theater en een bezoeker van het Theater. Met bezoeker bedoelen wij iedere persoon of rechtspersoon die een voorstelling of evenement komt bijwonen, die is georganiseerd door een derde of door AFAS Software.

Verblijf in het AFAS Theater

Medewerkers van het AFAS Theater doen er alles aan om jouw bezoek naar wens te laten verlopen. Daarom vragen we je om de instructies van AFAS medewerkers op te volgen. Wanneer wij aan de algemene veiligheid twijfelen, kan de beveiliging je vragen om de inhoud van je bagage te laten zien of kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd zonder recht op vergoeding van de toegangsprijs. Dit geldt ook bij het niet voldoen aan de huisregels.  

Het AFAS Theater behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnamen te maken, bijvoorbeeld voor de social media kanalen of de website van het AFAS Theater. Wanneer wij beeldmateriaal maken gericht op één persoon, dan vragen wij hiervoor toestemming. Bij algemene beelden zal de bezoeker geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

Aansprakelijkheid van het AFAS Theater

In het AFAS Theater kun je gebruik maken van lockers voor het opbergen van je eigendommen. Ook is het mogelijk om je auto te parkeren op een van de parkeerplaatsen onder het AFAS Theater. Wij doen er alles aan om dit zo goed mogelijk te bewaken, onder andere door de beveiligers en de bewakingsbeelden. Mocht er onverhoopt schade ontstaan of een eigendom ontbreken, dan is AFAS daar niet aansprakelijk voor. Natuurlijk delen wij deze beelden met de politie in het geval van diefstal of schade. Kortom het verblijf is voor je eigen rekening en risico.

Het AFAS Theater is uitsluitend aansprakelijk voor schade die je lijdt, die rechtstreeks het gevolg is van grove schuld of opzet van het AFAS Theater. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartegen het Theater verzekerd is. De aansprakelijkheid van het Theater wordt onder meer uitgesloten voor schade door het handelen van derden, door niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen of door overmacht.

Klachten

Is je bezoek niet gelopen zoals je had gehoopt? Dan kun je een klacht indienen bij de organisatie die het evenement organiseert of het ticket aan je heeft verkocht. Voor 14 het theaterspektakel kun je de klacht indienen via: www.14theaterspektakel.nl.

We streven ernaar om alle evenementen ongestoord te laten plaatsvinden en zullen eventuele overlast tot een minimum beperken. Wij ontvangen graag suggesties om de bezoekerservaring te verbeteren. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met de directie van het AFAS Theater. Mocht het ongemak in alle redelijkheid niet te vermijden zijn, dan bieden wij daarvoor onze excuses aan.

Persoonsgegevens

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich veilig in het AFAS Theater kan bewegen, maken wij bewakingsbeelden. Voor, tijdens en na voorstellingen en evenementen worden deze beelden gemonitord. Op verzoek van de politie kunnen wij deze beelden aan hen verstrekken. Na maximaal 30 dagen worden de beelden verwijderd. 

Bij zakelijke evenementen worden jouw gegevens doorgegeven. Bekijk hier wat we hiervan bewaren.

 

Voorwaarden zakelijke evenementen

Annuleringsvoorwaarden

Onze wens is om voor iedereen een fantastisch evenement te organiseren. Een goede voorbereiding is daarvoor een vereiste. En een goede voorbereiding vraagt tijd en inzet van alle partijen. De intentie is om het evenement uit te voeren op de geplande datum, maar het kan natuurlijk voorkomen dat een evenement om bepaalde redenen geannuleerd moet worden. 

Het is uiteraard fijn als het evenement verplaatst kan worden naar een andere datum en dat je niet hoeft te annuleren. In dat geval zullen wij geen kosten berekenen, mits het verzoek om verplaatsing minimaal één maand van tevoren wordt ingediend via de eventportal. Een annulering dien je ook in via de eventportal. De datum van ontvangst geldt dan als datum van annulering. 

Tot 8 weken van tevoren mag je kosteloos annuleren. De onderstaande voorwaarden gelden bij een annulering korter dan 8 weken:

  • 8 tot 6 weken berekenen wij 15% van de reserveringswaarde
  • 6 tot 4 weken berekenen wij 25% van de reserveringswaarde
  • 4 tot 2 weken berekenen wij 50% van de reserveringswaarde
  • Minder dan 2 weken berekenen we 75% van de reserveringswaarde
  • Minder dan 1 week berekenen we 100% van de reserveringswaarde

Mocht het zo zijn dat de geannuleerde zalen alsnog verhuurd kunnen worden door een andere partij, dan wordt het bedrag van de schadevergoeding naar redelijkheid verminderd.

In geval van corona volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Als het evenement om die reden niet door kan gaan, wordt het evenement kosteloos verplaatst. 

Auteursrechten

Maak je tijdens jouw evenement gebruik van auteursrechten, Buma-rechten en/of Sena-rechten? Dan gaan we er vanuit dat jij de afdracht van de kosten hiervan voor je rekening neemt.